TŁUMACZENIA MEDYCZNE

MEDCOMM oferuje tłumaczenia medyczne z różnych dziedzin medycyny (kardiologia, onkologia, dermatologia, laryngologia, chirurgia ogólna, ortopedia, choroby zakaźne i inne), a także z dziedziny farmacji, medycyny estetycznej i kosmetologii.

Przykładowe tłumaczenia z poszczególnych dziedzin:

  • diagnostyka – wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych, opisy i instrukcje testów diagnostycznych;

  • farmakoekonomika/ ocena technologii medycznych – dossier rejestracyjne produktu leczniczego;

  • farmacja – dokumenty rejestracyjne leków (charakterystyka produktu leczniczego, ulotka dla pacjenta, monografia leku, korespondencja z Urzędem Rejestracji Leków, Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych, komisjami bioetycznymi i innymi instytucjami);

  • badania kliniczne – protokół badania klinicznego, formularz świadomej zgody, broszura badacza;

  • konsultacje lekarskie, karty informacyjne leczenia szpitalnego (wypisy ze szpitala);

  • artykuły naukowe, plakaty, streszczenia, opracowania, prezentacje, autoreferaty;

  • materiały marketingowe (foldery reklamowe, katalogi sprzętu medycznego);

  • materiały szkoleniowe dla lekarzy, pracowników firm farmaceutycznych/ medycznych;

  • materiały informacyjne dla pacjentów (ulotki, broszury, materiały na strony internetowe);

  • informacje prasowe, artykuły.

ZAMÓW BEZPŁATNĄ WYCENĘ
POZOSTAŁE USŁUGI