USŁUGI UZUPEŁNIAJĄCE

W zakres usług uzupełniających wchodzą:

  • dodatkowa korekta i redakcja tekstu
  • korekta native speakera
  • konsultacja specjalistyczna
  • opracowanie graficzne
  • DTP
  • druk

Usługi te mogą być zamawiane wyłącznie jako uzupełnienie usługi podstawowej (tłumaczenie i pisanie tekstów, doradztwo, szkolenia). Są one wykonywane przez dostawców zewnętrznych i wyceniane indywidualnie.

POZOSTAłe usługi