oferta

TŁUMACZENIA MEDYCZNE

Przykładowe tłumaczenia z poszczególnych dziedzin:

 • diagnostyka – wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych, opisy i instrukcje testów diagnostycznych;
 • farmakoekonomika/ ocena technologii medycznych – dossier rejestracyjne produktu leczniczego;
 • farmacja – dokumenty rejestracyjne leków (charakterystyka produktu leczniczego, ulotka dla pacjenta, monografia leku, korespondencja z Urzędem Rejestracji Leków, Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych, komisjami bioetycznymi i innymi instytucjami);
 • badania kliniczne – protokół badania klinicznego, formularz świadomej zgody, broszura badacza;
 • konsultacje lekarskie, karty informacyjne leczenia szpitalnego (wypisy ze szpitala);
 • artykuły naukowe, plakaty, streszczenia, opracowania, prezentacje, autoreferaty;
 • materiały marketingowe (foldery reklamowe, katalogi sprzętu medycznego);
 • materiały szkoleniowe dla lekarzy, pracowników firm farmaceutycznych/ medycznych;
 • materiały informacyjne dla pacjentów (ulotki, broszury, materiały na strony internetowe);
 • informacje prasowe, artykuły.

TEKSTY MEDYCZNE

Przykładowe teksty medyczne:

 • informacja prasowa;
 • artykuł prasowy, artykuł internetowy;
 • broszura informacyjna dla pacjenta;
 • materiały szkoleniowe dla lekarzy, przedstawicieli medycznych;
 • prezentacja produktu.

SZKOLENIA JĘZYKOWE

Przykładowe kursy językowe:

„Zrównoważony rozwój”

Język angielski ogólny, równomierny rozwój podstawowych umiejętności językowych – czytania, słuchania, pisania i mówienia. Dla osób, które chcą utrzymać kontakt z językiem lub podnieść swój poziom.

„Archeo”

Język angielski ogólny lub medyczny/biznesowy. Dla osób, które chcą powtórzyć i uporządkować swoją wiedzę językową.

 „Gadu-gadu”

Język angielski ogólny. Dla osób, które chcą się skoncentrować na rozmawianiu.

„Cel certyfikat”

Język ogólny. Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu Cambridge, B2 First (dawniej FCE), C1 Advanced (dawniej CAE) lub C2 Proficiency (dawniej CPE).

„Piguła wiedzy”

Język ogólny, medyczny lub biznesowy, ewentualnie obejmujący słownictwo z innej branży. Krótki, intensywny kurs przygotowujący na określoną okoliczność.

Więcej o kursach językowych